1.1 Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš El. parduotuvės, turi pateikti asmeninus savo duomenis, kurie reikalingi Pirkėjo užsakymo įvykdymui: Pirkėjo vardas ir pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, elektroninis paštas, kuriuo bus siunčiami informaciniai pranešimai apie užsakymo būklę, Pirkėjo telefono numeris, prekių pristatymo, apmokėjimo būdai bei kita Pardavėjo Paslaugos įvykdymui reikalinga informacija.

1.2 Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti užsakymą, laikoma slapta ir neviešinama. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius paslaugas susijusias su prekių užsakymu, apmokėjimu ir pristatymu, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

1.2.1 Registracijos metu arba naujienlaiškio prenumeratos metu pateikiami Pirkėjo duomenys gali būti naudojami el. parduotuvės tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginė rinkodara – tai el. parduotuvės ir su jos veikla (teikiamomis paslaugomis ar prekėmis) susijusi informacija, kuri pateikiama Pirkėjui elektroniniu paštu.

1.2.2 Pirkėjas, nesutinkantis su tuo, kad jo pateikiami duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais gali išreikšti pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu šiais būdais:

1.2.2.3 Informuodamas el. parduotuvės darbuotoją(us) el. paštu, kurio adresas yra nurodytas svetainėje apie pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, įvardindamas savo vardą ir pavardę.

1.2.3 Vartotojui išreiškus pageidavimą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu el. parduotuvė įsipareigoja nebenaudoti asmens pateiktų duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.3 Pirkėjas, užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo pačiu Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes El. parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

1.4 Registruodamasis El. parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavejui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis El. parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.5 Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti failai, siunčiami iš interneto serverio, reikalingi El. parduotuvės veiksnumui užtikrinti.

1.6 Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

1.7 Pirkėjo pateikti duomenys yra saugomi 2(du) kalendorinius metus nuo paskutinio pirkimo el. parduotuvėje. Praėjus dviems kalendoriniams metams nuo Pirkėjo paskutinio apsipirkimo el. parduotuvėje Pirkėjo pateikti duomenys bus sunaikinami ir nebetaikomi el. parduotuvės veikloje.

1.8 Pirkėjas informuojamas apie savo duomenų tvarkymą ir turi teisę susipažinti su sukauptais duomenimis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į pardavėją svetainėje nurodytu el.paštu.

1.9 Pirkėjas informuojamas apie teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.