1.  Prekių grąžinimas

Gavus/atsiimant užsakymą, būtinai prašome patikrinti siuntinį (pardavimo čekį, sąskaitą faktūrą, bei pakuotę). Jei pastebėjote, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) privalote apie tai pažymėti sąskaitoje faktūroje ar kitame siuntos perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos prekės pažeidimo aktą. To nepadarius Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje ar kitame perdavimą-priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

2. Prekių grąžinimas/ keitimas

a. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

b. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

c. atitinkamai sumažinti kainą;

d. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Šių taisyklių a, b, c, d punktų nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių a, b, c, d punktų reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių a, b, c, d punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.